La Diputació Permanent dels oratoris es reuneix a Roma

Durant la setmana del 17 al 22 d’octubre va tenir lloc a Roma la reunió de la Diputació Permanent, que vetlla pel bé comú de tots els oratoris del món. Els seus membres són escollits pel Congrés General com a representants dels diferents idiomes i regions sent els seus actuals els següents:

P. Bruno Gonçalves (Itàlia i França)
P. Luciano Guiseppe Bella (Itàlia)
P. Mateusz Kiwior (Polònia)
P. Philipp Maria Karash (Alemanya, Conf. Helvètica, Àustria, Països Baixos i Lituania)
P. Daniel Utrecht (Anglaterra, Canadà i Àfrica del Sud)
P. Guillermo Mendez (Amèrica Llatina I)
P. Roberto Umberto Romo (Amèrica Llatina II)
P. Michael Palud (Estats Units i Jamaica)
I finalment, el P. Ferran Colás per Espanya actuant també com a Secretari d’aquesta Diputació.

Tots ells representen més de 80 oratoris escampats arreu del món que segueixen la petjada de Sant Felip Neri, el nostre sant de l’alegria! Si encara no els coneixeu tots, ho podeu descobrir clincant aquí.