Reglament Intern

Som una família que confia en la maduresa dels seus membres i que valora profundament l’esperit de llibertat que ens deixà com herència nostre pare Sant Felip Neri. Tanmateix creiem que en tota comunitat formada per persones de diferents orígens, edats i mentalitats –tot i que ja sabem que nostre pare Sant Felip Neri no volia cap altra norma que la de la caritat fraterna– calen unes normes mínimes de conducta.

Aquest petit reglament no pretén ser més que una guia per tal que les tasques diàries no provoquin malentesos innecessaris.  

Per poder descarregar-vos el document cal que cliqueu aquí.