Decret d’Indulgència Plenaria

«La Penitenciaria Apostòlica, per tal d’augmentar la devoció dels fidels i procurar la salvació de les ànimes, en virtut de les facultats que li atribueix el Sum Pontífex Francesc, Papa, per la Divina Providència, acceptant la recent sol·licitud presentada pel mossèn P. Michele. Nicolis, Procurador General de la Confederació de l’Oratori de Sant Felip Neri, amb motiu de les solemnes celebracions en honor del Sant, que tindran lloc del 12 de març de 2022 al mateix dia de 2023, des dels tresors celestials de l’Església concedeix benignement la Indulgència Plenària, disponible en les condicions habituals (confessió sacramental, comunió eucarística i pregària per les intencions del Summe Pontífex) per tots els fidels motivats pel veritable esperit de penitència i caritat, que també ho poden aplicar com a sufragi a les ànimes del Purgatori, si visiten devotament, en forma de pelegrinatge, qualsevol església pertanyent a la Confederació Oratòria arreu del món, participaran en alguna celebració jubilar o si més no, durant un període de temps adequat, s’unirà en pregària davant les relíquies de Sant Felip concloent amb el Pare Nostre, la Professió de Fe i les invocacions devotes a la Santíssima Verge Maria i a Sant Felip.

Els ancians, els malalts i tots aquells que, no podent sortir de casa seva per una causa greu, encara podran obtenir la Indulgència Plenària, sempre que el despreniment del cor de qualsevol pecat i la intenció de complir les tres condicions habituals el més aviat possible i davant d’una imatge de Sant Felip s’uneixin espiritualment a les celebracions jubilars, oferint al Déu Misericordiós les seves pregàries, dolors o penúries de la seva vida.

Per tal de facilitar l’accés al perdó diví a través de les Claus de l’Església, aquesta Penitenciaria demana fermament als Pares de la Confederació de l’Oratori de Sant Felip Neri que es posin a disposició, amb esperit preparat i generós, a la celebració de la Penitència.

Aquest decret només és vàlid en aquesta ocasió. Sense perjudici de qualsevol disposició en contra.

Donat a Roma, al Palau de la Penitenciaria Apostòlica, el 12 de març de 2022, en el 400è aniversari de la canonització de Sant Felip Neri.

Mauro Card.
Penitenciaria Major de Piacenza»